O kampanii ogólnopolskiej

Istotnym komponentem projektu Od drzewa do miasta są działania kampanijno-edukacyjne o ogólnopolskim zasięgu. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli obszarów zieleni miejskiej w zapewnieniu jakości życia mieszkańców. Punktem wyjścia dla tego procesu jest wykazanie wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa.

Ogólnopolskie działania kampanijne obejmują m.in.:

  • publikację na popularnych portalach internetowych materiałów autorstwa ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa;
  • publikację w serwisie YouTube materiałów przygotowanych we współpracy z influencerami; 
  • opracowanie i dystrybucja podręcznika dedykowanego decydentom.

Aktualności

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2023