Aktualności

Drzewa są zielonym kapitałem miast. Zwiększają walory estetyczne przestrzeni, ograniczają gwałtowny spływ wód opadowych i zmniejszają ryzyko podtopień. Ich obecność wpływa też na lokalny klimat i jakość powietrza. Tylko czy zdajemy sobie z tego sprawę?

Pomimo rozlicznych korzyści, jakich nam dostarczają, drzewa wciąż bywają niedoceniane. Niestety, ich liczba w polskich miastach z roku na rok maleje. Dzieje się tak przede wszystkim z braku świadomości społecznej na temat wymienionych wyżej korzyści, jak również przez skupianie się na kosztach utrzymania i pielęgnacji miejskich terenów zieleni.

Dlatego poprzez projekt Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej, realizowany przez nas w partnerstwie z Fundacją VEOLIA Polska oraz firmą Asplan Viak, działamy na rzecz zwiększenia świadomości na temat obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Serdecznie zapraszamy na organizowany w ramach projektu webinar „Jakie wyzwania stoją przed miastami? I jak w ich rozwiązaniu mogą pomóc drzewa?”. Podczas spotkania eksperci przybliżą problemy i wyzwania, jakie stoją przed miastami, oraz opowiedzą o tym, w jaki sposób można się z nimi mierzyć. Zaprezentujemy również wyniki badań ekonomistów z Uniwersytetu Warszawskiego, pokazujące wymierną wartość korzyści świadczonych przez drzewa w polskich miastach, oraz podzielimy się dobrymi praktykami, jak biznes może wspierać miasta w zrównoważonym rozwoju.

Webinar odbędzie się 27 kwietnia o godz. 10:00 na platformie Zoom. Udział w nim jest bezpłatny. Więcej informacji i zapisy dostępne są pod linkiem poniżej.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024