O kampanii w Rzeszowie

W ramach kampanii lokalnej na terenie Rzeszowa zaplanowana jest realizacja szeregu działań, mających na celu ugruntowanie w świadomości lokalnej społeczności roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Oznacza to m. in. umieszczenie na terenie miasta plakatów i infrastruktury edukacyjnej, obiektów które informują o tych korzyściach. Ponadto oznacza to organizację webinariów edukacyjnych i konkursów dla uczniów — wydarzeń poszerzających wiedzę i podnoszących świadomość ekologiczną tej ważnej grupy mieszkańców Rzeszowa. Dodatkowo, oznacza to organizację warsztatów dla osób zarządzających zielenią miejską w Rzeszowie. Warsztaty są okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i promowania znaczenia zieleni miejskiej, jakie realizują inne miasta.
fot. Tadeusz Poźniak
Poznaj wartość korzyści z zieleni miejskiej Rzeszowa
Zobacz mapę

Aktualności

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024