Aktualności

W naszych dynamicznie rozwijających się miastach coraz większą wagę powinniśmy przykładać do zieleni miejskiej jako nieodzownego elementu zdrowej i zrównoważonej przestrzeni. Drzewa są zarówno dobrodziejstwem, jak i zielonym kapitałem miast. Możemy śmiało powiedzieć, że ich obecność przynosi szereg korzyści, które – zgodnie z ideą usług ekosystemowych – mają wymierną wartość ekonomiczną. A przecież drzewa pracują dla nas za darmo!

Przekazujemy Państwu najnowszą publikację o zieleni miejskiej w miastach. Jej celem jest zaprezentowanie pełniejszej gamy korzyści ekonomicznych z utrzymania miejskich drzew, jak i ukazanie przykładów dobrych praktyk zrównoważonego zarządzania zielenią miejską. Omówiono w niej również metodykę szacowania wartości usług ekosystemowych. Należy pamiętać, że zarządzanie zielenią miejską ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości miejskiego środowiska, adaptacji miast do zmiany klimatu, a także tworzenia atrakcyjnych i przyjaznych miejsc do życia, pracy czy rekreacji. Mamy nadzieję, że wiedza na temat wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa wzmocni mądre zarządzanie środowiskowymi zasobami Państwa miasta.

Życzymy owocnej lektury!

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024