Aktualności

fot. Biuro Promocji UW

Drzewa w miastach często bywają „niedocenione” - są postrzegane głównie jako zbędny wydatek. Chociaż utrzymanie zieleni miejskiej kosztuje, ten koszt jest niski w porównaniu z wartością korzyści, jakie przynoszą nam drzewa. Skąd to wiemy? Sprawdziliśmy!  

Przyrody nie można kupić ani sprzedać, nie oznacza to jednak, że jest ona bez wartości. Wyceną tej wartości od lat zajmują się ekonomiści środowiska z Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Prowadzone przez nich badania realnie wspierają ochronę przyrody, gdyż w oparciu o czysto ekonomiczne argumenty wykazują, że troska o środowisko nam się po prostu opłaca. Wnioski te stoją w sprzeczności z obiegową opinią, ze ochrona przyrody jest podyktowana jedynie chwilową modą. 

Ekonomiści środowiska UW – prof. Tomasz Żylicz i dr Zbigniew Szkop, będący również ekspertem UNEP/GRID-Warszawa, przeprowadzili ostatnio takie badanie naukowe polegające na wycenie wartości drzew. Badanie inspirowane było potrzebami projektu „Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” realizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. 

Naukowcy dociekali jaka jest wartość korzyści, jakie mieszkańcy czerpią z drzew rosnących na wybranych terenach zieleni miejskiej pięciu miast: Lidzbarka Warmińskiego, Miasteczka Śląskiego, Przasnysza, Rzeszowa i Szczytna. Dokonując wyceny, wzięli pod uwagę między innymi takie korzyści z drzew, jak ich wpływ na klimat, jakość powietrza, gospodarkę wodną czy atrakcyjność okolicy.  

Badanie potwierdziło nasze przypuszczenia: wartość drzew w miastach jest ogromna. Wyniki wykonanego badania posłużą nam do prowadzenia kampanii ogólnopolskiej i kampanii lokalnych w miastach partnerskich projektu, mających na celu zwiększenie świadomości na temat roli, jaką zieleń miejska odgrywa w naszym codziennym życiu! 

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024