O kampaniach lokalnych

Projekt Od drzewa do miasta zakłada prowadzenie lokalnych działań kampanijno-edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości na temat roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Kampanie lokalne obejmują:

  • opracowanie i rozmieszczenie na terenie wybranych pięciu miast infrastruktury edukacyjnej i plakatów, informujących o korzyściach z obecności zieleni miejskiej;
  • webinaria edukacyjne i konkursy podnoszące świadomość ekologiczną młodzieży szkolnej;
  • warsztaty skierowane do decydentów, podczas których uczestnicy z różnych miast będą mogli wymienić się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i promowania znaczenia zieleni miejskiej.

Miasta partnerskie

Poznaj wartość korzyści z zieleni miejskiej miast partnerskich
Zobacz mapę

Aktualności

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024