Aktualności

Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że drzewa miejskie świadczą szereg wymiernych usług dla mieszkańców miast. Nie zawsze jednak w pełni doceniamy ich pracę. Odpowiedzią na to jest nowy projekt Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Od drzewa do miasta. Projekt ten pomoże zwiększyć świadomość ekologiczną o wymiernych korzyściach z utrzymania zieleni miejskiej.

W ramach projektu zostaną między innymi wykonane analizy pokazujące jaką ma wartość praca wykonywana przez drzewa rosnące na obszarze wybranych pięciu miast Polski. Odpowiedzianym za część badawczą projektu będzie ekspert ds. ekonomii środowiska w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Zbigniew Szkop – także doświadczony pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, będący pionierem badań nad wartością korzyści świadczonych przez drzewa miejskie w Polsce. Na kanwie otrzymanych wyników w ramach projektu będzie realizowanych szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024