Aktualności

Drzewa miejskie dostarczają wielu korzyści mieszkańcom miast. Nie zawsze jednak jesteśmy w pełni świadomi, jak dużą mają one wartość. Stąd nasz pomysł na projekt „Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej”, który realizujemy w 5 miastach partnerskich Rzeszowie, Miasteczku Śląskim, Przasnyszu, Lidzbarku Warmińskim i Szczytnie.

Nasz projekt wkracza właśnie w 2. etap, w ramach którego w Rzeszowie i innych miastach partnerskich projektu, postawiono po 10 tablic edukacyjnych. Tablice te przypominają o wartości miejskich drzew. Zawarte na nich informacje są efektem badania naukowego jakie przeprowadził zespół ekonomistów środowiska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tablice edukacyjne dla Rzeszowa stoją  m.in. na Placu Cichociemnych, w Białym Ogrodzie, w Parku Jedności Polonii z Macierzą, przy ul. Norwida oraz w Ogrodzie Miejskim im. Solidarności. Można się z nich dowiedzieć na przykład o tym, że oszacowana przez ekonomistów wartość korzyści, jakie mieszkańcy czerpią z sąsiedztwa drzew rosnących w Białym Ogrodzie wynosi około 175 tys. zł!

Informacje na temat lokalizacji wszystkich tablic, jakie w ramach projektu postawiono w Rzeszowie, i wszystkich korzyści z drzew znajdziecie na geoportalu projektu. Zachęcamy Was by go odwiedzić! 

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024