Aktualności

Pierwsze z pięciu miast, na terenie którego będą prowadzone lokalne działania kampanijno-edukacyjne zostało już odwiedzone przez koordynatora merytorycznego projektu Od drzewa do miasta – dra. Zbigniewa Szkopa z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W spotkaniu, które miało miejsce 3 listopada 2021 ze strony Miasta Rzeszów uczestniczyły między innymi Pani Aleksandra Wąsowicz-Duch (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie) i Pani Małgorzata Karpiuk (Inspektor, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie), a także przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Podczas tego spotkania omówiono szczegóły w zakresie realizacji przyszłych działań projektowych, mających zwiększyć świadomość mieszkańców Rzeszowa na temat roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2023