Aktualności

13 grudnia 2021 koordynator merytoryczny projektu Od drzewa do miasta – dr Zbigniew Szkop z Centrum UNEP/GRID-Warszawa odwiedził przedstawicieli miasta Miasteczko Śląskie. Razem z zespołem Referatu Gospodarki Miejskiej Miasteczka Śląskiego ustalono szczegóły realizacji przyszłych działań projektowych, mających zwiększyć świadomość mieszkańców tego miasta na temat roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych. Spotkanie to zamknęło cykl spotkań projektowych, mających na celu zawarcie współpracy z pięcioma miastami, na terenie których będą się odbywać lokalne kampanie projektowe. Miastami tymi poza Miasteczkiem Śląskim są Lidzbark Warmiński, Przasnysz, Rzeszów i Szczytno.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024