Aktualności

Drzewa świadczą szereg korzyści, które mają wymierną wartość ekonomiczną, a współczesna ekonomia zna sposoby, aby tę wartość wyceniać. Przykładowo, oczyszczając powietrze drzewa zmniejszają zachorowania na choroby układu oddechowego i... wydatki na ich leczenie. Oszczędności te można zatem traktować jako wartość pracy, jaką wykonują dla nas drzewa. Choć nie jest to proste, analogicznie można wycenić wartość także wielu innych korzyści jakie czerpiemy z drzew miejskich. W naszym projekcie za tę część odpowiada dr Zbigniew Szkop, Ekspert ds. Ekonomii Środowiska w UNEP/GRID-Warszawa i pionier badań nad wartością korzyści świadczonych przez drzewa miejskie w Polsce. Zespół w składzie: dr. Szkop, który jest także doświadczonym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Prof. Tomasz Żylicz (UW), policzyli ile warta jest praca drzew rosnących na wybranych obszarach zieleni miejskiej w Miasteczku Śląskim. Już teraz odwiedź nasz geoportal i dowiedz się, ile wszyscy oszczędzamy dzięki naszym drzewom!

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024