Aktualności

Przasnysz jest drugim miastem, jakie odwiedził koordynator merytoryczny projektu Od drzewa do miasta – dr Zbigniew Szkop z Centrum UNEP/GRID-Warszawa w celu ustalenia szczegółów realizowania lokalnych działań kampanijnych. Spotkanie z przedstawicielami Przasnysza – Panem Hubertem Kwiatkowskim i Panią Martą Jaroch (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) odbyło się 22 listopada 2021 roku. Wspólnie udało się określić optymalny plan współpracy, który pozwoli zwiększyć świadomość mieszkańców tego miasta na temat roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024