Aktualności

Koordynator merytoryczny projektu Od drzewa do miasta – dr Zbigniew Szkop z Centrum UNEP/GRID-Warszawa spotkał się 24.11.2021 z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Burmistrzem – Panem Jackiem Wiśniowskim oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Zieleni i Gospodarki Przestrzennej – Panią Elwirą Borkowską. Wspólnie określiliśmy plan współpracy, który pozwoli zwiększyć świadomość mieszkańców Lidzbarku Warmińskiego na temat roli obszarów zieleni miejskiej oraz wartości świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 i będzie realizowany do czerwca 2023. W ciągu 21 miesięcy trwania projektu, zaplanowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców miast, w tym, do urzędników odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni. Projekt jest dofinansowany1 z EOG i funduszy norweskich. Za jego stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadają: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie); Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
„Od drzewa do miasta – laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” korzysta z dofinansowania o wartości 688 178,00 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zmiana świadomości  mieszkańców miast na temat korzyści, jakie czerpią z miejskiej zieleni.  Projekt korzysta również z dofinansowania z budżetu państwa o wartości 121 443,00 zł
Koordynator:
Partnerzy:
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021 - 2024